Apel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie zwraca się z apelem do rolników: "ABY NIE NARAŻAĆ SIEBIE I SWOICH BLISKICH TRZEBA STOSOWAĆ ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY ORAZ ZACHOWAĆ NIEZBĘDNĄ PRZEZORNOŚĆ I OSTROŻNOŚĆ"

Czytaj więcej...

Zapraszamy do korzystania z siłowni na świeżym powietrzu

DSCN5818 2Został oddany do użytku kolejny obiekt dla pasjonatów sportu. Gmina Parczew na stadionie miejscowego MOSiR – u wybudowała siłownię na świeżym powietrzu. Zwolennicy tężyzny fizycznej mogą korzystać z takich urządzeń jak:
- biegacz z orbitrekiem;
- drabinka z podciągiem nóg;
- ławka z prostownikiem pleców;
- twister z wahadłem;
- prasa nożna z wioślarzem;
- wyciąg górny z wyciskaniem siedząc;
- orbit rek wolnostojący;
- wioślarz.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O UTRUDNIENIACH

Burmistrz Parczewa informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności centrum Parczewa poprzez rewitalizację zabytkowej części miasta w rejonie ulic Nowej, Krótkiej i 11 Listopada" mogą wystąpić utrudnienia w komunikacji na w/w ulicach Parczewa.
Roboty budowlane rozpoczęły się w maju 2014r.
i realizowane będą przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna, ul. 11-go Listopada 170, 21-200 Parczew. Umowny termin zakończenia prac określono na 30 sierpnia 2014r.
bez tytułu

Biuro Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" informuję, iż z dniem 28.02.2014 r. zakończyła się rekrutacja uczestników do w/w projektu.

Biuro Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" informuję, iż z dniem 28.02.2014 r. zakończyła się rekrutacja uczestników do w/w projektu.
Wszystkie formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Parczewie zostały zweryfikowane. Utworzono listę osób ostatecznie zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.
   Szczegółowych informacji udziela Asystent Koordynator Projektu – Andrzej Grzywaczewski w Biurze Projektu oraz pod numerem telefonu 83 355-12-31

Dotacje na Innowacje" -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
logo

Konferencja dla przedsiębiorców

   W dniu 5 lutego 2014r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami poświęcone lokalnym aspektom rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Gminy Parczew.
   Spotkanie miało na celu przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości ze środków europejskich w latach 2014 – 2020 oraz przedłożenie informacji o przebiegu prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Parczew, kluczowego dokumentu lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

   Zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 – z późniejszymi zmianami), przesyłam do zaopiniowania i uzgodnienia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych miasta Parczewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 26 stycznia 2012 r. oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poza granicami miasta Parczewa wraz z prognozami oddziaływania na środowisko – Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady miejskiej w Parczewie z dnia 26 stycznia 2012 r., Uchwała Nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 października 2012 r.
Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Plan MPZP.zip)Plan MPZP.zip35402 kB

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Parczew

   W dniu 26.11.2013 r. Gmina Parczew ogłosiła przetarg nieograniczony np. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Parczew i z PSZOK-u w 2014 r.". Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.12.2013 r. Ofertę złożyła jedna firma - Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z/s w Parczewie.
W miesiącu listopadzie br. ZUK sp. z o.o. w Parczewie zakupiła nową śmieciarę marki Mercedes Benz. Nowa śmieciara ma usprawnić pracę ekip sprzątających i być gwarancją systematycznego odbioru śmieci.

Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Parczewie otrzymał certyfikat jakości ISO

Gmina Parczew od kwietnia 2012 roku realizowała projekt pod nazwą „Przede wszystkim jakość - poprawa jakości usług świadczonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesienia kwalifikacji pracowników". W zakończony w listopadzie przedsięwzięciu (finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) współpracowaliśmy ze Związkiem Powiatów Polskich. W jego rezultacie Urząd Miejski w Parczewie wdrożył system zarządzania jakością i zdobył certyfikat ISO 9001 : 2008.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2013 r.

Obwieszczenie
Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 listopada 2013 r.

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Program „ Na własne konto”

DSC 0673   Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Parczewie będą mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach przedsiębiorczości i ogólnej wiedzy ekonomicznej.
Dodatkowe lekcje są planowane na najbliższe ferie zimowe, a pieniądze na ich organizację będą pochodzić z Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto".

Czytaj więcej...

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss